03C62204

Letrozole

Letrozole är ett läkemedel som kan användas vid ofrivillig barnlöshet när kvinnans ägglossning inte fungerar som den ska. Vanligaste orsaken är PCOS.

Letrozol finns som tabletter i styrkan 2,5 milligram. Doseringen är vanligtvis 1 tablett dagligen i 5 dagar mensdag 3-7. Tabletterna hämtas på mottagningen och kostar 30 kr.

Hur fungerar Letrozol vid ägglossningsstimulering?

Aromatashämmare (Letrozol) är ett hormon som via äggstock och hypofys, stimulerar till egen ägglossning. Behandlingen är under dessa korta behandlingsperioder inte förknippad med några allvarliga biverkningar. Vid eventuell graviditet har hormonet p.g.a. sin korta halveringstid gått ur kroppen och det finns därför inga ökade risker för fostret. Hormonets antiöstrogena effekt kan utnyttjas för ägglossnings-stimulering såväl som behandling av viss typ av bröstcancer. Detta kan skapa förvirring vid läsning av bipacksedeln men saknar betydelse för din behandling.

Har behandlingen fungerat?

För att se hur äggstockarna reagerar och hur många äggblåsor som mognar görs ett ultraljud omkring dag 12-13. För att därefter se om och när man ägglossar följer man själv med ägglossningstest. Sådana köps på Apoteket. Om man inte får ägglossning efter den första kuren kan man göra ett nytt försök nästa månad. Då tar man vanligen 2 tabletter (5 mg) om dagen i 5 dagar. Doseringen sker i samråd med din läkare.

Om man får ägglossning efter den första kuren men inte blir gravid, kan man också gå igenom en ny kur. I det fallet behöver inte dosen ökas utan man kan fortsätta ta en 1 tablett Letrozol (2,5 mg) om dagen i fem dagar. Vid uteblivet resultat, dvs ingen graviditet eller utebliven ägglossning, efter tre kurer kan man eventuellt behöva gå över till någon annan typ av behandling.

Finns det risker med Letrozol?

Det är säkert och enkelt att använda Letrozol. Att läkemedlet används vid cancerbehandling kan låta obehagligt, men innebär inte någon effekt eller biverkan man annars brukar förknippa med sådan behandling. Det enda Letrozol gör vid ägglossningsstimulering är att helt kortvarigt och övergående minska halten av östrogen. Man utnyttjar den effekten för att få en ägglossning till stånd. Vanliga  men oftast milda och snabbt övergående biverkningar är illamående, svettning och huvudvärk.

Man har tidigare haft farhågor om att Letrozol ökar risken för missbildningar. Det har sedan inte kunnat bekräftas i studier, där man inte sett någon ökad risk för missbildningar jämfört behandling med t ex Pergotime.  Eftersom Letrozol sänker östrogenhalten ska inte medicineringen tas längre än ordinerat. Medicinen får heller inte användas om man blir eller redan är gravid.

Letrozol har ingen plats i en fertilitetsbehandling om du har fungerande ägglossning.