03C62204

Infertilitet

Vi genomför fullständig utredning och behandling vid barnlöshet. Vi utför både enklare hormonstimuleringar med tabletter och s.k. lågdosstimulering med injektioner. Om förutsättningar finns, remitterar vi till landstingssubventionerad behandling. I annat fall erbjuds privat IVF.

I samarbete med IVF kliniker utför vi så kallad distansstimulering vid IVF behandlingar. Detta innebär att paret bara behöver åka till IVF kliniken för äggplockning och återförande av befruktat ägg. Hela stimuleringen och kontroller sköts av oss.

Gå gärna in på Fertilitetsguiden där ni kan läsa mer om ofrivillig barnlöshet och behandling. Där kan ni också läsa om möjliga orsaker till infertilitetsproblem och om olika behandlingsmetoder. Du kan också hitta kontaktuppgifter till olika fertilitetskliniker.

Nedan finns länkar till några av IVF-klinikerna vi samarbetar med: